Log in met je Mijn kerk account op deze video te bekijken.

2e zondag 40- dagentijd.
ds. De Haan uit Den Ham,  ouderling van dienst: Tineke Schepers en organist: Klaas Gerrits.

Int.l.: 213:1,4,5. Ev.liedb.308. lied:106. Jozua 1:1-11. lied:864. Zegen mij.

Collecte zondag 28 februari 2021.
Zondag 28 februari is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Missionair werk en Muziek in de kerk. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

Groeten,
Kerkrentmeesters