Log in met je Mijn kerk account op deze video te bekijken.

Afscheid en bevestiging ambtsdragers.
ds. van den Berg, ouderling van dienst: Ria Meinen en organist: Henk Kremer. M.m.v. CLUS

Int.l.: 84:1,3. Lied: 939:1. 1 Kor.12:4-8. Groot nieuws Bijbel. 1 Kor.12:8-11. Bijbel in gew. Taal. Lied: 362:2.

1 Kor.12:12-13. Bijbel in gew. Taal. Lied:970:3,5. Lied:425.

Via deze link vindt u de LeefMee van Zondag 30 mei 2021, 17e jaargang, nr. 39.

Collecte 30 mei 2021.
Zondag 30 mei is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Diaconie en Activiteiten Ouderen. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

Dinsdag 1 juni om 19.00-19.30 uur collectemunten verkoop

Zondag 6 juni en 13 juni na de kerkdienst financiële jaarcijfers ter inzage in de consistorie.