Log in met je Mijn kerk account op deze video te bekijken.

Mevr. Marianne Klaucke, ouderling van dienst: Roelof Prins  en  organist: Ab Kristiaans.

Collecte zondag 31 januari 2021.
Zondag 31 januari is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Muziek in de kerk. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

Actie Kerkbalans 2021.
Heeft u uw brief nog niet ingeleverd, doe dit dan zo spoedig mogelijk! 

Vergeet niet uw eigen naam op de buitenkant van de brief te schrijven zodat men weet van wie deze brief is !!

Wij hopen dat u allen uw steentje bijdraagt aan onze gemeente en dat wij samen een bloeiende gemeente mogen blijven in het jaar 2021 !!

Groeten,
Kerkrentmeesters