Log in met je Mijn kerk account op deze video te bekijken.

Viering Heilig Avondmaal.

10:00 uur ds H. de Haan, Den Ham ouderling van dienst: Bert Meinen
Na de dienst is er koffiedrinken.

Blijf op de hoogte van ons nieuws en abonneer u voor onze nieuwsbrieven.

Via deze link vindt u de LeefMee van Zondag 5 september 2021, 18e jaargang, nr. 1.

Collecte zondag 5 september 2021.

Zondag 5 september is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Kia Werelddiaconaat en Activiteiten generatie 20-50.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk.

Dinsdagavond 7 september tussen 19.00 en 19.30 uur is er collectemunten verkoop.