Log in met je Mijn kerk account op deze video te bekijken.

3e zondag 40- dagentijd.
ds. van den Berg, ouderling van dienst: Ria Meinen en organist: Herman Hiddingh.

Collecte zondag 7 maart 2021.
Zondag 7 maart is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Zending en Jeugdactiviteiten.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk.

Groeten,
Kerkrentmeesters