Wie zijn we.
Ons site-adres is: https://www.pgbruchterveld.nl/

Protestantse Gemeente Bruchterveld
Broekdijk 36
7695 TD Bruchterveld

De website is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Publicaties.
Voor het gebruik van fotomateriaal geldt dat er altijd eerst om toestemming gevraagd moet worden. Zolang je zorgt voor naamsvermelding.

Veranderingen.
Mocht Protestantse Gemeente Bruchterveld veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van disclaimer en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. Indien wij dit beleid aanpassen dan zullen wij hierop de aandacht vestigen via hyperlinks. Op deze manier bent u altijd in de gelegenheid ons beleid ten aanzien van ‘informatie’ te volgen.