Wie zijn we
Ons site adres is: https://www.pgbruchterveld.nl.

De Protestantse Gemeente te Bruchterveld respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De Protestantse Gemeente te Bruchterveld committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Door middel van deze privacyverklaring wil de Protestantse Gemeente te Bruchterveld duidelijkheid scheppen in hetgeen de Protestantse Gemeente te Bruchterveld met uw persoonlijke gegevens doet. De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:

 • Persoonsgegevens
 • Bezoekersgegevens

Persoonsgegevens.
U kunt de website van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt de Protestantse Gemeente te Bruchterveld uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. De informatie die de Protestantse Gemeente te Bruchterveld op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld.

De Protestantse Gemeente te Bruchterveld zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien de Protestantse Gemeente te Bruchterveld hier wettelijk toe verplicht wordt.

Bezoekersgegevens.
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld website.

Door het gebruik van onze website accepteert u de voorwaarden van onze cookiestatement

Privacybeleid foto’s 
Beelden geven veel meer weer dan woorden. Zij geven sfeer weer en maken de site aantrekkelijker. Door gebruik van foto’s wil de Protestantse Gemeente te toegevoegde informatie meegeven. De foto’s worden enkel gebruikt op de website van de Protestantse Gemeente te en zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.

Bezwaren tegen een foto op de website van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld
In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/of de schending van de privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) zullen foto’s altijd op verzoek van betrokkene verwijderd worden. Een bezwaar dient schriftelijk ingediend te worden.

Dit kan via deze contactformulier. Belangrijk is wel dat uw contactgegevens vermeldt: naam  van de persoon die bezwaar aantekent samen met de activiteit de datum en omschrijving van de desbetreffende foto. Zodra de Protestantse Gemeente te Bruchterveld uw aanvraag binnenkrijgt, wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. U krijgt van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld een schriftelijk reactie naar aanleiding van uw bezwaar.

Media.
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Reacties.
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Ledenpagina.
Omdat we voorzichtig willen en moeten omgaan met persoonlijke en vertrouwelijke informatie willen en mogen we ook niet alle beschikbare informatie voor iedereen zichtbaar maken. Hoewel bijna alles op deze website gewoon publiekelijk beschikbaar is; zijn er toch enkele zaken die alleen zichtbaar zijn voor onze leden.

Daarom is deze ledenpagina alleen toegankelijk voor “PG  Bruchterveld leden” zoals wij ze noemen. Iedereen die lid is van onze gemeente kan gebruik maken van een “login-account”.

Leden kunnen toegang aanvragen via https://ledenportaal.pgbruchterveld.nl/

Protestantse Gemeente Bruchterveld zorgt ervoor dat het u duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt op het moment dat u zich als gebruiker registreert van het ledenportaal. Uw persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres, zullen uitsluitend op de volgende wijzen worden gebruikt:

 • Persoonlijke gegevens die u ons geeft met als doel het ledenportaal te gebruiken worden door ons bewaard.
 • We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derde partijen gaan verkopen of ter beschikking stellen.
 • Onze website bevat links naar niet-Protestantse Gemeente Bruchterveld websites. Deze externe websites kunnen andere privacy regels hanteren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens informatie ter beschikking te stellen aan deze websites. Protestantse Gemeente Bruchterveld is niet verantwoordelijk voor de privacy regels die gelden op deze externe websites.

Ten aanzien van de verwerking van gegevens handelt Protestantse Gemeente Bruchterveld volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor het gebruik van onderdelen van deze site zal Protestantse Gemeente Bruchterveld bepaalde gegevens van u vastleggen in een bestand. Dit is noodzakelijk voor het gebruik van het betreffende onderdeel van de site.

Voordat u gebruik kunt maken van een bepaald onderdeel van de site, zal toestemming worden gevraagd voor het vastleggen en het gebruik van gegevens voor dit onderdeel. Met het geven van toestemming krijgt u toegang tot het gebruik van een onderdeel van de site.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie) van persoonsgegevens:

Gegevens ledenportaal:

 • Naam
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Postcode.

Duur: Na opzegging blijft alle gegevens nog 30 dagen op de server van Protestantse Gemeente Bruchterveld staan.

Nieuwsbrieven.
Als je op de hoogte wilt blijven kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief. Wij registreren dan je e-mailadres om je verzoek uit te voeren.

Dit profiel bewaren we totdat je je weer afmeldt voor de nieuwsbrieven. Bij iedere nieuwsbrief die we je sturen zit een mogelijkheid om je weer af te melden.

Verzendschema

 • Leef Mee
  1 keer per week op vrijdag
 • Algemeen
  Max. 25 keer per jaar.
 • Wat doen wij in Bruchterveld
  1 keer per maand op de derde zondag van de maand.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?
Protestantse Gemeente Bruchterveld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Protestantse Gemeente Bruchterveld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Om te weten te komen welke gegevens Protestantse Gemeente Bruchterveld van je heeft, kun je terecht op

 • Het is de verantwoordelijkheid van de site eigenaar om op dit verzoek te reageren. Zodra jouw data geanonimiseerd is, ontvang je een melding via e-mail.
 • Wij reageren binnen 30 dagen.

Mogen wij foto’s van gemeenteleden etc. op onze website plaatsen?
Als er mensen op de foto staan die herkend kunnen worden, moet u toestemming vragen. Die toestemming moet u uitdrukkelijk vragen en iemand moet vrij zijn om nee te zeggen. 

Let op: vragen of u foto’s mag maken is iets anders dan het vragen of u ze op de website mag zetten. U zult dus (zeker als het gaat om foto’s die niet afgeschermd staan) selectief moeten zijn in welke foto’s u naar ons toezendt. Vraag aan de mensen die herkenbaar op de foto staan schriftelijke toestemming. 

Dat is zeker het geval als het om kinderen gaat. U mag zonder toestemming foto’s naar ons verzenden waar mensen niet herkenbaar op staan, bijvoorbeeld als alleen ruggen van mensen te zien zijn of mensen ‘wegvallen’ in een groep van mensen.

Links naar andere websites.
Onze website bevat links naar andere websites, zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze Privacy statement geldt alleen voor onze website en wij raden je aan de privacyverklaring van de websites waarnaar verwezen wordt ook te raadplegen.

Wat zijn de regels bij het reageren op artikelen op pgbruchterveld.nl?
Lezers wordt de gelegenheid geboden om te reageren op geselecteerde artikelen, commentaren en columns. Scherpe en kritische reacties dragen bij aan het debat. Om de discussie in goede banen te leiden, gelden de volgende spelregels.

 • De webmasters die onder een valse naam worden ingestuurd worden geweigerd.
 • De webmasters heeft het recht om zonder verdere toelichting bijdragen te weigeren, te bewerken of in te korten.
 • Reacties moeten kort en bondig zijn, leesbaar en begrijpelijk zijn en inhoudelijk betrekking hebben op het onderwerp van het betreffende artikel.
 • Voor de discussie gelden elementaire fatsoensnormen. Schuttingtaal en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
 • Reacties die beledigend of discriminerend zijn, (oncontroleerbare) beschuldigingen, bedreigingen bevatten of oproepen tot haat of geweld worden niet geplaatst.
 • Reacties mogen geen privégegevens van derden bevatten.
 • Reacties mogen geen auteursrechten overtreden en geen commerciële boodschappen bevatten.
 • Correcties en aanvullingen op artikelen zijn welkom. Inhoudsloze kritiek wordt niet geplaatst.

Het IP-adres vanwaar wordt gereageerd wordt altijd vastgelegd.

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
Protestantse Gemeente Bruchterveld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via webbeheerder@pgbruchterveld.nl.

Veranderingen.
Mocht Protestantse Gemeente Bruchterveld veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van privacy en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. Indien wij dit beleid aanpassen dan zullen wij hierop de aandacht vestigen via hyperlinks. Op deze manier bent u altijd in de gelegenheid ons beleid ten aanzien van ‘informatie’ te volgen.