Een kaart met een persoonlijke wens betekent erg veel voor gevangenen en dak- en thuislozen. Vooral rond Kerst, wanneer zij de eenzaamheid extra voelen. Via de jaarlijkse Ark Mission kerstkaartenactie  bezorgen wij in december duizenden kerstgroeten in gevangenissen en opvangcentra van het Leger des Heils.

Uw kaart kan een bemoediging zijn wanneer rond Kerst het gemis aan huislijke gezelligheid zo pijnlijk wordt ervaren. Vorig jaar zijn 15.000 gevangenen en daklozen verrast met een kaart. Ark Mission werkt bij deze actie samen met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils.

Daarom heeft de ZWO commissie besloten om dit jaar met onze gemeente aan deze actie mee te doen.

Voor en achter in de hal van de kerk liggen vanaf 1 november de kerstkaarten al voor u klaar.

Het is de bedoeling dat u een wens of bemoediging op de kaart schrijft.

Onderteken de kaart alleen met uw voornaam (en eventueel woonplaats).

Dit kan tot uiterlijk 1 december.

Wij verzamelen de kaarten en sturen ze op naar Ark Mission.

Zij zorgen ervoor dat de kaarten bij de mensen terecht komen.

Doet u mee?