Op zondag 21 november 2021 is de Eeuwigheidszondag. Op deze zondag herdenken we gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. De namen van hen worden genoemd en met het licht van de paaskaars wordt een gedachteniskaars aangestoken. De paaskaars  herinnert aan de opstanding van Christus en verwijst naar overwinning van het licht en het leven op de duisternis en de dood.

Eeuwigheidszondag staat daarmee enerzijds in het besef van onze sterfelijkheid en anderzijds in het vertrouwen van een eeuwig leven in het licht bij God.

“Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe”.

Wij staan ook staan bij het begin van alle leven. Wij herdenken iedereen die gedoopt is en door het water van zijn of haar doop een nieuw leven mag leiden achter Jezus aan.

De doopduifjes mogen mee naar huis als herinnering aan de doop.

Oppas.

Er is oppas voor de kinderen t/m 6 jaar. 

Voor de kinderen die  in de kerk blijven (7 jaar en ouder) zal er tijdens de kerkdienst een kindermoment zijn met een ‘opdrachtje’ om te doen.