Op zondag 12 februari 2023 organiseert de Z.W.O. i.s.m. de Vrienden van de Ark een Evangelisatie dienst met het thema:

Deze dienst staat o.l.v. Leonie v.d. Berg als spreker, maar ook muzikaal zal zij, samen met pianist Henk Lip, haar medewerking verlenen. 

Voor meer informatie zie ook: www.leonie.nl

De gekozen liederen zijn herkenbaar en de dienst zeer geschikt voor jong en oud. 

De kinderen blijven dan ook de gehele dienst in de kerk.  Tevens  is er in deze dienst oppas aanwezig.

De collectes zijn bestemd  voor het:

  • Pastoraat, 
  • World Vision 
  • Muziek in de kerk 

Allen hartelijk welkom.