Het jaar 2018 hebben wij met teleurstellende cijfers moeten afsluiten. Dit is toegelicht op de laatste Gemeentemorgen. Met name de beëindiging van de overgangsregeling pastoraat en de verhoging van het traktement hebben tot een negatief resultaat geleid van € 24.977,=.

U kunt de verkorte versie van de jaarrekening ook inzien op onze site onder het kopje ANBI.

Voor 2019 verwachten wij ook een negatief resultaat, maar het zal er wel beter uitzien dan in 2018 met name als gevolg van de genomen maatregelen, zoals ontslag jongerenwerker, meer Kerkklank digitaal, advertenties in Kerkklank, verhoging prijs collectemunten en meer verkoop van collectemunten.

De invloed van aanvullende acties, zoals de inzet van vrijwilligers voor het kosterwerk en meer rendement op ons spaargeld, zal pas zichtbaar worden in het resultaat van 2020.

Het negatieve resultaat vereist verregaande maatregelen. Wij hopen op begrip voor genomen en nog te nemen maatregelen. Ook hopen wij op goede resultaten bij de komende acties (Solidariteitskas en Kerkbalans) voor een verbetering van het financiële plaatje. Voor vragen of opmerkingen zijn wij altijd bereikbaar.

De Kerkrentmeesters

Categorieën: Kerkrentmeesters