Het jaar 2020 hebben wij met een positief resultaat kunnen afsluiten. De maatregelen die wij samen met onze gemeenteleden hebben genomen hebben effect.

Bijzonderheden in 2020 zijn dat wij maar 1 betaalde koster hebben, pastoraat 4 maanden lang 60% i.p.v. de normale 80% traktementkosten en er waren minder kosten voor de kerkdiensten. Negatief in 2020 was de lagere opbrengsten van de hamstercie, door geen activiteiten te kunnen organiseren. Uiteindelijk is het resultaat incl. mutaties bestemmingsreserve € 5.490,00.

Door de aankoop van de woning aan de Hoopsteeweg is onze liquiditeitspositie bij de bank fors gedaald. Voordeel van deze investering komt pas in de jaarrekening van 2021 zichtbaar.

De controle door 2 gemeenteleden en het ter inzage ligging van de cijfers voor gemeenteleden moet nog plaats vinden. Voor de gemeente liggen de stukken op 6 juni en 13 juni na de kerkdienst ter inzage. Ook de jaarcijfers van de diaconie.

T.z.t. kunt u de verkorte versie van de jaarrekening ook inzien op onze site onder het kopje ANBI.

Voor 2021 blijft het lastig om een voorspelling te geven. Er zijn onzekerheden over de kerkdiensten/collecte en de totale kosten voor het traktement. Positief zal de bijdrage zijn van de verhuur van de woning aan de Hoopsteeweg. Negatief is de verwachte onderhoudskosten van de pastorie.

Kerkrentmeesters