Een besparing voor de kerk is dat wij een rekening laten vervallen. De rekening van de jeugd gaan wij daarom opheffen.

De jaarlijkse bijdrage die u doet, wilt u deze overmaken op een andere rekening van de kerk, nl. NL72 RABO 0324910347. Diegene die dit automatische hebben lopen, vragen wij om dit zelf te wijzigen in telebankieren.

Diegene die de jeugd ook extra in de vorm van geld wil ondersteunen, kan dit ook op deze rekening storten t.n.v. de jeugd.

Groet,

Kerkrentmeesters