De gemeente ochtend is op zondag 13 november 2022 na de eredienst. In deze bijeenkomst wordt onder andere de begroting 2023 besproken.