In de vorige kerkklank deelde ik u mee dat we een gemeentevergadering gepland hadden op 7 juni a.s. na afloop van de ochtenddienst. Nu de maatregelen rondom het verspreiden van het corona virus voor ons als kerk nog niet zijn versoepeld, moeten we deze vergadering toch uitstellen tot een nader te bepalen datum.

Zodra deze datum bekend is, wordt u daarvan uiteraard via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gesteld.

Namens de kerkenraad,
Tineke Schepers (scriba)

Categorieën: Kerkenraad