Vorig jaar is er een aantal keer na een kerkdienst de gelegenheid geweest om met elkaar in gesprek te gaan over wat je geraakt heeft in lied, woord of gebaar en wat je meeneemt van de desbetreffende dienst.

Gemiddeld waren er vorig jaar 27 gemeenteleden die deelnamen aan het gesprek.

De reacties waren positief. Er is waardering om door te praten met elkaar. Zo blijft het je meer bij en het is leerzaam. Er is openheid om te praten met elkaar. Er wordt geluisterd naar elkaar, men durft zich ook kwetsbaar op te stellen. Wel is het belangrijk dat iedereen aan het woord kan komen en dat er naar elkaar geluisterd wordt. Daarom gaven veel gemeenteleden aan dat ze het belangrijk vinden om in kleine groepjes uiteen te gaan om na te praten.

Omdat dit een manier is om elkaar te ontmoeten in geloofsvertrouwen, zullen er komend jaar weer een aantal momenten zijn om na te praten na een kerkdienst.

Dit worden de data:

  • 2 juni 2019
  • 14 juli 2019
  • 1 september 2019
  • 1 december 2019
Categorieën: Gespreksgroep