Met elkaar in gesprek gaan, elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren.

Dit moment is er na de dienst op zondag 12 juni 2022.

Volgende data

  • 10 juli 2022;
  • 9 oktober 2022;
  • 11 december 2022.Categorieën:

We komen maandagavond 12 februari weer bij elkaar om 20.00 uur in “De Ark”.

Herm heeft het onderstaande aangeleverd, wat vast voldoende gespreksstof zal opleveren.

Iedereen is weer van harte welkom.

vr. groet, Cobi Korvemaker.

Het zal gaan over verschillende soorten schuldgevoel n.a.v. het navolgende verhaal.

Een Amerikaans soldaat hing een brief aan de Vietnam Veterans Memorial Wall in Washington.

In de brief stond: Geachte mijnheer, 22 jaar heb ik uw foto met mij mee gedragen in mijn portemonnee.Ik was nog maar 18 jaar oud, de dag dat wij elkaar zagen op dat pad in Chu Lai Vietnam.
Waarom u mij niet doodde, zal ik nooit weten… Vergeef me dat ik u heb gedood, het was de reactie waarop ik getraind was.
Zo vaak heb ik naar de foto van u en uw dochter gestaard. Elke keer werd mijn hart en lijf verteerd door schuldgevoel.
Ik zie u als een dappere soldaat die zijn vaderland verdedigde. Boven alles respecteer ik nu het belang dat het leven voor u had. Vergeef me mijnheer.

Via een artikel in een krant uit Hanoi kon de veteraan persoonlijk de foto aan het toenmalige meisje teruggeven.
Koning David was iemand nodig die hem op de feiten wees voordat er bij hem blijkbaar een schuldgevoel kwam.
Voor de Reformatie is dit meestal misplaatste schuldgevoel gebruikt om gemakkelijk doelen te bereiken.
En toen is het helemaal uit de hand gelopen.

Maar is men met de Reformatie ook niet een beetje doorgeslagen om dit misbruik nooit meer een kans te geven?

Categorieën: Gespreksgroep