Op 29 januari bezocht een vertegenwoordiging vanuit ons moderamen de gezamenlijke kerkenraadsvergadering met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Dit keer was het op hun uitnodiging; we doen dit jaarlijks bij toerbeurt.

Het is goed om ook op deze manier regelmatig contact met elkaar te hebben. Het naar elkaar omkijken, elkaar niet uit het oog verliezen, is in een dorp als het onze van belang.

De toekomst van de GKV in Bruchterveld is onzeker en dat is (zeker bij hen) reden tot zorg. Daar is in openheid over gesproken. Ook hebben een aantal praktische zaken de revue gepasseerd. Wij hopen elkaar volgend jaar opnieuw te kunnen treffen om zo dit waardevolle contact in stand te kunnen houden.

Categorieën: Kerkenraad