Als kerk hadden wij vergevorderde plannen om d.m.v. grondaankoop meer rendement op ons spaargeld te halen. De overkoepelende organisatie CCBB (classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken) moest hierbij goedkeuring geven omdat er een persoon in functie bij betrokken was. Helaas is die goedkeuring er niet gekomen omdat men bang is voor persoonlijke spanningen binnen de gemeente. Door de kerkrentmeesters is hiervoor bezwaar aangetekend en wij zijn van mening dat de grondcommissie juist wel die afwegingen heeft gemaakt. Na lang wachten is er geen goedkeuring gekomen. Als kerkrentmeesters onderzoeken wij hoe wij nu verder gaan en welke mogelijkheden er wel zijn.

Groet,

Kerkrentmeesters

Categorieën: Kerkrentmeesters