Na een lange tijd van weinig activiteiten gaan we vanaf september weer een aantal dingen oppakken. Uiteraard zolang de ontwikkelingen rondom corona dit toelaten.

Kinderoppas:
De kleintjes onder ons mogen vanaf zondag 6 september weer wekelijks komen spelen, zodat papa en mama naar de kerk kunnen gaan. ( 6 en 20 september zijn openluchtdiensten. Wanneer door weersomstandigheden dit niet door kan gaan vervalt ook de kinderoppas)

Kerk-op-schoot:
Deze viering staat gepland op 13 september om 11.30 uur. Informatie en uitnodiging volgt via social media en/of brievenbus.

Kindernevendienst de komende maanden:
Dit najaar wordt er op vier zondagen kindernevendienst gegeven, namelijk:
27 september, 25 oktober, 22 november en 20 december.

De kinderen gaan niet met hun ouders in de kerk zitten, maar zijn direct voor aanvang van de dienst welkom boven in hun eigen ruimte. Daar blijven zij ook de hele dienst. De kindernevendienstleiding heeft voor deze opzet besloten omdat er zo voldoende tijd is om met de kinderen een Bijbelverhaal te kunnen uitdiepen aangezien er maar 1x in de maand kindernevendienst zal zijn.

De kerkdiensten zullen daarnaast ook korter duren, dus dan blijft er helemaal weinig tijd over voor de kindernevendienst als ze op de oude manier ‘uit de kerk gaan en weer terugkomen na de preek’. Het komend najaar zal er dus ‘old school zondagsschool’ zijn!

Alleen op zondag 22 november is er verkorte kindernevendienst. De kinderen starten wel direct boven, maar komen voor het moment waarbij we de dopelingen en de gestorven gemeenteleden herinneren in de kerk om dit moment mee te maken.

De kindernevendienstleiding heeft zin om het verhaal van Esther te gaan vertellen en heeft al allerlei mooie verwerkingsvormen bedacht om vier zondagen lang met Esther bezig te zijn!

We hopen dat u als ouders er bewust voor kiest om deze zondag te komen met uw kind, zodat de kinderen samen met elkaar zijn. We merken dat de kinderen het fijn vinden om in een groep bij elkaar te komen.

Op andere zondagen kunt u natuurlijk ook met uw kind(eren) naar de kerk komen. Er zal met de gemeenteleden die oppassen worden overlegd of zij eventueel tijdens de preek de kinderen willen opvangen, of als dit niet lukt, zal er een krat met puzzels, verhalen, knutsels aanwezig zijn in de kerk waaruit uw kind(eren) iets mogen pakken voor tijdens de kerkdienst.

Catechisatie:
We beginnen met een leuke startactiviteit! Van zaterdag 12 op zondag 13 september organiseren we “Een Nacht zonder dak”.

De jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen binnenkort een uitnodiging met informatie over wat dit inhoudt , en over het vervolg van het catechisatieseizoen.

Club:
Na de herfstvakantie is er weer club. Uitnodiging hiervoor krijgen jullie in oktober via school of de brievenbus

We hopen jullie te zien, en wensen jullie goede en gezellige uurtjes bij alles wat weer gaat plaatsvinden.

Groetjes ds. Rineke van den Berg en jeugdouderling Henriëtte Veltink