De kerstmarkt 2019 heeft netto € 863,81 opgeleverd!

Dank aan iedereen die de kerstmarkt heeft bezocht en tot volgend jaar!

De (vrijwillige) bijdrage voor de Hamstercommissie, die wordt gebruikt voor het algemeen onderhoud van de kerk, is een aantal jaren geleden vastgesteld door het Fonds Bruchterveld op € 6,00 per jaar.

Echter er zijn nog verscheidene mensen die het oude bedrag nog overmaken van € 5,45. Dit bedrag is ontstaan in 2002 toen er overgegaan is van gulden naar euro.

Als dit bij u het geval is willen wij u vragen dit te verhogen naar € 6,00 en dit ook automatisch te doen als dat nog niet het geval is.

Dat is voor ons én voor u een stuk gemakkelijker! Het bankrekeningnummer is NL37 RABO 0324 9376 52. Alvast bedankt

Voor ijzerafval staat er een container bij Loonbedrijf Veltink aan de Puntweg. Hier kunt u dagelijks ijzer brengen, de container is te herkennen aan de tekst “Kerk”.

Voor oud papier staat er elke maand een container achter het kerkgebouw. In de even maanden is de opbrengst voor de kerk en in de oneven maanden is de opbrengst voor de school.

Ook staat er bij loonbedrijf Veltink alle even maanden een papiercontainer met de opbrengst voor de kerk.

Op dit moment bestaat de commissie uit:

Bert Lubbers
Freek Godeke
Ria van den Berg
Gerrit Meier

Categorieën: