Dit jaar volgen we de Marcuslezingen tijdens de 40dagentijd die op zondag 18 februari begint. In het evangelie van Marcus komt vaak voor dat Jezus bepaalde dingen geheim wil houden. Misschien omdat hij bang is dat mensen zijn geheim verkeerd zullen gebruiken.

Het kindernevendienstproject voor de Veertigdagentijd heeft te maken met het geheim van Jezus.

De kindernevendienst