Als Bruchtervelders en Ebbenbroekers wonen we met veel plezier in ons mooie, rustige dorp. Als je om je heen luistert, hoor je dat het zo’n fijne plek om te wonen is omdat er een grote saamhorigheid heerst. We doen veel dingen samen en bijna iedereen doet mee. Dat maakt het hier zo fijn, want alles wordt makkelijker én leuker als je het samen doet! Ook binnen de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bruchterveld voelen we dit zo. En omdat die wil van ‘het samen doen’ er ook echt is, is de kerkenraad een superleuke club mensen die er samen iets moois en iets goeds van wil maken.

Het is natuurlijk wel zo dat dingen niet vanzelf gaan. Een Oranjefeest ontstaat niet vanzelf, de uitvoering van de gym of de voetbalwedstrijden op de noppenweide kunnen niet gehouden worden zonder dat er mensen zijn die hier over nadenken, het regelen en uitvoeren. De mensen die dat doen, zijn de bestuursleden. Dankzij hen bestaat er een samen-doen/samen-sterk mentaliteit in Bruchterveld.

De Protestantse Gemeente Bruchterveld heeft ook een bestuur: dat is de kerkenraad. Veel mensen hebben bij ‘de kerkenraad’ of bij het woord ‘ouderling’ of ‘diaken’ het gevoel dat het gaat over een enorm zware taak en moeilijke onderwerpen waar de kerkenraadsleden onder ‘gebukt’ gaan. Maar niets is minder waar! De kerkenraad is gewoon het bestuur van de Protestantse Gemeente Bruchterveld, dat haar best doet om alles voor ‘de club’ zo goed mogelijk te regelen, net zoals elk ander bestuur van elke andere vereniging dat doet.

Zoals elk bestuur zoekt ook de kerkenraad jaarlijks naar mensen. Er zijn al veel mensen gevraagd. Helaas lukt het tot nu toe niet om alle plekken die straks leeg zijn, op te vullen. We zoeken nog 1 wijkouderling, 2 diakenen en 1 jeugdouderling. We maken ons wel een beetje zorgen: als we hier geen mensen voor kunnen vinden, zal dat gevolgen hebben. Logisch: als je minder mensen hebt, kun je ook minder doen. Dan moet er gesnoeid worden in de activiteiten.

We horen terug in gesprekken die de afgelopen jaren gevoerd zijn met zowel oudere als jongere mensen: de kerk is belangrijk voor ons dorp als plek van ‘omzien naar elkaar’.  Als centrum van saamhorigheid. In de gesprekken met 20 – 40 jarigen horen we dat zij zich niet kunnen voorstellen dat er in de toekomst geen kerk meer in Bruchterveld zou zijn. Maar we moeten ons wel realiseren dat we SAMEN die kerk ZIJN!

Dus: vindt u / vind je het belangrijk dat de kerk in Bruchterveld actief kan blijven? En wil je je / wilt u zich daar in een fijne club mensen (de kerkenraad) voor inzetten? Laat ons dat dan weten! Neem gerust contact op met voorzitter Ria Meinen, ook als er vragen zijn over de genoemde functies. Ria is te bereiken via mail: voorzitter@pgbruchterveld.nl

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Tineke Schepers (scriba)

Categorieën: Kerkenraad