Het bestuur van de Protestantse Gemeente Bruchterveld, oftewel: de kerkenraad, is nog op zoek naar versterking! We zoeken nog 1 wijkouderling, 1 diaken en een jeugdouderling.

In de kerkenraad regelen we het reilen en zeilen van de protestantse kerk voor alle Bruchtervelders en Ebbenbroekers. Geen ‘zware kost’, maar samen nadenken over wat het beste is en vanuit het geloof activiteiten organiseren waar we als dorpsbewoners baat bij hebben. Samen, en zo voelt dat ook!

Wil je meedoen, meehelpen, meedenken? Meld dit dan bij de voorzitter van de kerkenraad, mw. Ria Meinen via voorzitter@pgbruchterveld.nl. Laten we samen zorgen dat de kerk in Bruchterveld actief kan blijven!Blijf op de hoogte van ons nieuws en abonneer u voor onze nieuwsbrieven.