Er liggen in de kerk nog ongeveer 25 boekjes van ‘in verwondering’. Dit is een jubileumboekje uit 2007. Het is gemaakt ter ere van 75 jaar Gereformeerd Bruchterveld, 50 jaar Hervormd Bruchterveld en het samen verder gaan als één gemeente. Heeft u interesse dan is er de mogelijkheid om deze op 3 maart tussen 19.00 en 19.30 uur te komen ophalen. Wij vragen een vrijwillige bijdrage en op is op.

Groeten,
Kerkrentmeesters

Categorieën: Kerkrentmeesters