Begin volgend jaar komt er een nieuw jaarboek uit.

Een verzoek aan alle commissies, verenigingen, enz. hun gegevens door te geven.

Ook wijzigingen cq aanvullingen in de adressenlijst zijn van belang !!

Dit alles graag zo spoedig mogelijk mailen naar kerkklank@pgbruchterveld.nl