15 jaar lang is er 5x per jaar een JOBdienst geweest voor jongeren van onze gemeente. Tijdens de kerkdienst hadden zij hun eigen viering, met spel, taal en gesprekken die bij hun leeftijd pasten.

De laatste jaren merkten we dat de oudste jongeren afhaakten en vooral de jongeren van klas 1 en 2 nog kwamen. Maar ook deze groep wordt kleiner.

Terwijl jongeren het juist fijn vinden om met veel leeftijdsgenoten te zijn.

Door de huidige leiding werd gezocht naar manieren om aan te sluiten bij de leefwereld van onze jongeren. Je komt dan uit op met elkaar in gesprek gaan en vooral met elkaar iets doen. Dit lijkt veel op de catechisatie zoals deze eruit gaat zien het komende seizoen.

Vanwege de terugloop en de constatering dat de JOBdienst steeds meer ging lijken op de catechisatie, hebben we besloten om de JOBdienst op te heffen en in te zetten op de catechisatie. De huidige leiding van de JOBdienst gaat ook helpen bij de catechisatie.

We bieden liever één activiteit aan die aanspreekt en goed loopt, dan verschillende activiteiten waarbij we merken dat jongeren kiezen ‘daar wel heen, die niet’ waardoor we met kleinere groepen zitten.

In het volgende kerkblad leest u, lezen jullie meer over hoe de catechisatie eruit gaan zien het komende seizoen!