Met kussens in de kring, de Kerk-Op-Schoot-kaars aan, veel liedjes zingen en het Bijbelverhaal beleven!