In de dienst van zondag 13 juni 2021 zijn, met inachtneming van de basisregels maximaal 50 mensen, inclusief kinderen en exclusief medewerkers, welkom in de eredienst. In deze dienst wordt het heilig avondmaal gevierd. Ook mogen er weer liederen gezongen worden.

De collectes mogen nog niet gehouden worden met gebruik van de doorgeefzakken. Bij de in- uitgangen staan collectebakjes.  

Als u aanwezig wilt zijn bij de eredienst, kunt u en kun jij je aanmelden bij Koster Johanna Ribberink telefoonnummer (0523) 231731 of 06 – 29014185.

Koffie of thee drinken.
Na de dienst is er voor iedereen de gelegenheid om samen een kopje koffie of kopje thee te drinken.