Voorganger Ds. Gijsbert Rohaan.

28 maart 19:30 uur Witte Donderdag / viering Heilig Avondmaal
collectes: 1e Pastoraat 2e KiA/Werelddiaconaat 3e Jeugdactiviteiten