Voorganger mw. Ellen Kolthof uit Hardenberg

Liturgie:
Intochtslied 283:1,2,4, Zingen lied 283: 5, Zingen lied 62: 1, 5, Lezing OT: 1 Koningen 19: 1-16, 19a (BGT), Lied 892: 1-4, Lezing NT: Marcus 9: 2-10, Zingen Lied 545: 1-5, Zingen De stilte is uw huis, Zingen slotlied: Ga maar gerust

Kerk-op-Schoot
A.s. zondag 14 april is er weer een Kerk-op-Schoot-viering. Om 11:30 uur in de Ark. Het gaat over vrienden van Jezus, die zijn gaan vissen. De hele nacht – want dat is de beste tijd om te vissen. En wat er dan gebeurt? Een wonder! Kom maar kijken en luisteren en meedoen!