Voorganger ds. Gijsbert Rohaan

Liturgie: Samen in de naam van Jezus Opw. 167: 1 en 3, NLB 675: Geest van hierboven: 1 en 2, Gebod: Ef. 5: 14b-20, Zingen: NLB 683: ‘t Is feest vandaag, ‘t is Pinksterfeest: 1-4
Kinderen naar de eigen dienst
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-24; 33; 36-47, Zingen: NLB 687: Wij leven van de wind: 1 en 2, Zingen: NLB 416: 1 en 4, Luisteren naar Sela: De Wind Steekt Op: via de beamer.
Zingen: Heer, wat een voorrecht (Ev. Liedbundel lied 212: 1 en 2), Zingen: Opw. 334: Heer uw licht en uw liefde schijnen: 1 en 3