Voorganger ds. Gijsbert Rohaan

Liturgie:
Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 14, Zingen: lied 1008: 1 en 2 (Rechter in het licht verheven), Gebod uit Efeze 4: 25-32, Zingen: 413 (Grote God, wij loven U),
Lezing: Leviticus 10: 1-5 en Handelingen 5: 1-11, Zingen: 912: 1, 4, 5 en 6,
Zingen: 1005: zoekend naar licht: 1, 2, 5, Zingen: 834: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht