Voorganger ds. De Haan uit Den Ham

Liturgie:
Zingen NLB 216:1,2,3, ‘Klein gloria’, Lezen Mt 18:23-27, Zingen ELB 203:1,2,
1e deel verkondiging,
Lezen inzettingswoorden Avondmaal, Viering Avondmaal met brood en wijn,
Luisterlied Opwekking 629, Lezen Mt 18:28-35, Zingen Gezang 48:6,
2e deel verkondiging,
Zingen Gezang 242:4,5, Slotlied Gezang 365:1,2