Voorganger ds. G. Holverda

Liturgie:
Intochtslied: Ps. 118 : 1 + 3, Zingen: Lied 216 : 1, 2 en 3, Zingen: Ps. 119 : 1 en 5,
Schriftlezing: Psalm 80 : 9 – 12 en 19 en 20, Zingen: Ps. 116 : 1 en 3, Schriftlezing: Johannes 15 : 1 – 8, Zingen: Lied 654 : 1, 4 en 6, Zingen: Lied 653 : 1, 5 en 7, Slotlied: Lied 909 : 1, 2 en 3, Zegen, Het Wilhelmus (de bekende twee coupletten)