Voorganger dhr. T. Leferink, Niet iedereen kreeg mee dat ik, Gijsbert Rohaan zondag niet voorga, maar dhr. Tieme Leferink. Zelf moet ik in de Hessenwegkerk zijn in Heemse, omdat we daar zondagmorgen de deur dichtdoen, en naar de Witte- of Lambertuskerk gaan als Wijkgemeente Heemse.

Liturgie:
Intochtslied: psalm 100: 1, 3 en 4 (LBHK), Zingen Klein Gloria: lied 195, Aanvangstekst: Joh.5:24 (nbv21), Zingen: Lbhk 838 (oude liedboek 481) :O grote God die liefde zijt… vers 1en 4, Zingen: lied 463:1, 2, 3 en 4 (uit het oude liedboek der kerken 1973), 1e schriftlezing: Psalmen 103:1-10 NBV21, Zingen: Prijs de Heer mijn ziel. lied 103E (LBHK), 2e schriftlezing: Marcus 5:22-43 (NBV21), Zingen: lied 1005 (LBHK): Christus ons licht: 1 en 2, Zingen: opwekking 493: Jezus wat een heerlijke naam, Zingen lied na de overdenking: Opwekking 44 Geprezen zij de Heer
Zingen staande: EL 147 Heer ik hoor van rijke zegen. 1,3 en 5.