Voorganger ds. G. Rohaan

Voor de dienst:
Samenzang: Joh. de Heer 836: 1, 3 en 4 – Op die heuvel daarginds
Koor zingt: 592 (= vs. 1, 2 en 3) – Stil ligt de tuin rondom het witte graf
Samenzang: Psalm 118: 6 en 8 – Des Heren hand is hoog verheven

Liturgie:
Samenzang: lied 624 – Christus, onze Heer, verrees
Samenzang: lied 195 – Ere zij de Vader en de Zoon
Gelegenheidskoor en gemeente zingt: Lied 625: Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan, vs. 1 en 2 (koor) en 3 (allen)
Lezing: Kolossenzen 3: 1-4
Lied: ‘Wij vieren feest!’ – Liza en Aafke Tadema
Lezing: Jesaja 25: 6-9 en Johannes 20: 1-18.
Gelegenheidskoor zingt: lied 223: 1, 2 en 3 Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans.
Samenzang en koor: lied 939: Op U alleen: 1 (koor), 2 en 3 (allen).
Zingen: lied 634: 1 en 2 – U zij de glorie