Voorganger ds. T Nieuwenhuis uit Den Ham

Liturgie:
Aanvangslied: Psalm 66: 1,3,4, Zingen: Psalm 124, Zingen: Glorialied – Psalm 32:3, Eerste Schriftlezing : Psalm 124 [NBV], Zingen: Lied 802, Tweede Schriftlezing: Johannes 8,30-36 [NBV], Zingen: Lied: 709, Zingen: Lied 1012, Slotlied: lied 1008, Wilhelmus (Lied 708): 1,6,14.