Voorganger mw. E. Kolthof uit Hardenberg

Liturgie:
Intochtslied lied 672: 1, 7 Komt laat ons deze dag, Klein Gloria, zingen loflied 675: 1
en 2 Geest van hierboven, zingen; O God nu wij hier samen komen, zingen lied
‘Al kon ik prachtig preken’, zingen lied 838: 1, 2 en 3 O grote God die liefde zijt,
Zingen slotlied: Liefde doet ons mensen leven.