Hoewel het vanaf juli weer mogelijk is om, met de nodige maatregelen, diensten in het kerkgebouw te organiseren (tot 100 personen), hebben we besloten de kerkdiensten in elk geval tot september digitaal te houden. Reden is dat er een dusdanig uitgebreid protocol met eisen en maatregelen geldt dat het geen meerwaarde voor onze gemeente heeft.

Zo moet er bijvoorbeeld veel ontsmet worden, moet een coördinator de mensen één voor één naar hun zitplek begeleiden en ook weer naar buiten en mag er niet gezongen worden.

Bovendien kunnen we in ons kerkgebouw maar maximaal 50 personen kwijt en moeten we dus naast de ‘gewone’ kerkdienst ook digitale diensten blijven aanbieden (daarbij leeft dan ook de vraag: wie mag er wel naar binnen en wie niet?). Een gevolg hiervan is ook dat de tentdienst (stond gepland voor 16 augustus) en de ZWO-dienst (stond gepland voor 20 augustus) niet doorgaan.

Bij ons lopen de digitale kerkdiensten goed. Het advies vanuit de landelijke PKN is in dat geval om tot september op dezelfde voet door te gaan. Dat advies nemen wij ter harte. Natuurlijk houden we als moderamen/kerkenraad de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Categorieën: Kerkdienst