Als kerkenraad zijn we voortdurend zoekende naar manieren om kerk-zijn in deze tijd vorm te geven. De verbondenheid die we als gemeente met elkaar voelen staat steeds meer onder druk. We missen het samenzijn en merken dat er ook veel gemeenteleden zijn die dat missen. Het ‘weer op zondag naar de kerk gaan’ is een gesprekspunt tijdens elke vergadering. Tijdens de kerkrenraadsvergadering van 23 november 2020 is besloten dat we, nu de maatregelen weer wat versoepeld zijn, toch willen proberen om in de komende weken weer gemeenteleden toe te laten tijdens de zondagse kerkdienst. We willen dit op dezelfde manier doen als in september: gemeenteleden uit 2 wijken zijn per zondag welkom volgens het volgende schema:

Diensten december 2020:

  • 13 december: Children’s Memorial Day; mensen uit wijk 1 en 2* zijn welkom in de kerk, zondagochtend 10 uur. (* Zie ook het bericht over Children’s Memorial Day elders in deze kerkklank).
  • 20 december: mensen uit wijk 3 en 4 zijn welkom in de kerk, zondagochtend 10 uur.
  • 24 december: Kerstnachtdienst; iedereen die dat wil is welkom voor een korte samenkomst buiten bij de kerk. Denk wel om het afstand houden! Bij slecht weer gaat dit niet door maar wordt de kerstnachtdienst binnen in de kerk gehouden zonder aanwezigheid van gemeenteleden (wel te volgen via livestream). Aanvangstijd: zie elders in deze kerkklank.
  • 25 december: 1e Kerstdag. De dienst is deels al opgenomen en is óf via livestream óf als digitale dienst te bekijken. Geen gemeenteleden in de kerk.
  • 27 december: mensen uit wijk 1 en 2 zijn welkom in de kerk, zondagochtend 10 uur.
  • 31 december: Oudjaarsdag; deze dienst komt te vervallen.

Diensten januari 2021: om de week 2 wijken in de kerk om 10:00 uur.
3 januari: mensen uit wijk 3 en 4
10 januari: mensen uit wijk 1 en 2
17 januari: mensen uit wijk 3 en 4
24 januari: mensen uit wijk 1 en 2
31 januari: mensen uit wijk 3 en 4

Omdat de kindernevendienst waarschijnlijk 1x per maand gehouden zal worden (net als nu), worden gezinnen met kinderen die daar naartoe gaan voor die zondag uitgenodigd. De predikant en/of jeugdouderling houdt deze gezinnen hierover op de hoogte.

We zijn uitgegaan van het aantal mensen dat per wijk normaal gesproken de diensten regelmatig bezoekt en van de ervaringen met dit rooster in september / oktober. Het perfecte systeem bestaat helaas niet, van iedereen wordt wat aanpassingsvermogen gevraagd. Uiteraard geldt dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Verder dient u bij binnenkomst tot u op uw plek zit, een mondkapje te dragen (en ook weer als u uw zitplek verlaat, tot u buiten bent). Ook moeten de handen bij binnenkomst worden ontsmet en vindt er een triage (vragen naar welbevinden) en registratie plaats. Een aanwezige coördinator zal u daarna een zitplek aanwijzen. Er mag niet worden gezongen in de kerk. De diensten zijn via livestream beschikbaar via de website van de kerkomroep www.kerkomroep.nl voor wie de dienst niet kan bijwonen.

We moeten ons realiseren dat het opnieuw kan gebeuren dat door de ontwikkelingen en/of landelijke richtlijnen dit schema veranderd moet worden. We laten het daarom ook pas na 8 december 2020 (persconferentie) ingaan. Mocht dat gebeuren dan hoort u dat via de gangbare kanalen (leefmee, website, sociale media).

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de kerkenraad, Ria Meinen mailadres: voorzitter@pgbruchterveld.nl


Namens de kerkenraad, Tineke Schepers, scriba

Categorieën: Sociale-Media