Landelijk is er sprake van versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus en ook in de kerk kan er weer wat meer. Als kerkenraad hebben we besloten de dienst van zondag 31 mei (afscheid / bevestiging ambtsdragers) voor de gemeente online te houden; de betreffende ambtsdragers en een klein aantal familieleden zijn aanwezig in de kerk. De zondag erna, 6 juni, willen we weer beperkt gemeenteleden welkom heten in de dienst.

In het verleden deden we dat met 2 wijken per zondag; nu is nog niet helemaal duidelijk hoe het zal gaan. Op dit moment mogen er maximaal 30 mensen aanwezig zijn (exclusief medewerkers) en 4 voorzangers (er is nog geen gemeentezang) en blijven de basisregels gelden. Maar hoe dat op 6 juni en op de zondagen erna zal zijn, weten we nog niet zeker. U kunt dit bericht dan ook zien als een vooraankondiging.

In de week voorafgaand aan 6 juni overlegt de kerkenraad over het inrichten van de kerkdiensten in de periode van 6 juni en daarna.

U kunt dan via de gangbare communicatiekanalen (leefmee, kerkklank, facebook, website) vernemen wat er besloten is over wie wanneer welkom is in de kerkdienst op zondag.

Namens de kerkenraad,
Tineke Schepers (scriba)