In de kerkenraadsvergadering van 22 maart heeft de kerkenraad besloten dat de kerkdiensten op en rondom Pasen, digitaal gehouden worden. Dat betekent dat we nog niet als gemeente konden samenkomen in de kerk, hoe graag we dat ook hadden gewild.

De kerkenraad volgt de ontwikkelingen op de voet en overlegt regelmatig over dit onderwerp, ook tussen de vergaderingen door als dat nodig is. Zij wil niets liever dan u allen weer ontmoeten in de kerk. De kerkenraad realiseert zich dat de behoefte aan (deels) samen kerken steeds groter wordt. Ook voor onze geloofsbeleving is het goed elkaar wekelijks fysiek te ontmoeten, te spreken, na te denken en te praten over het geloof.

Zo gauw dat kan, gaan we dat ook mogelijk maken. Maar hoewel steeds meer mensen gevaccineerd zijn zien, zien we ook dat (vooral regionaal) het aantal besmettingen toeneemt. De maatregelen werden van overheidswege weer verlengd.

De kerkenraad vindt het daarom niet verantwoord om nu al weer gemeenteleden toe te laten in de diensten. Tot het weer verantwoord is, moeten we ons geduld bewaren, wetende dat we verbonden blijven in ons geloof.

De kerkenraad heeft besloten dat bij familie-gerelateerde diensten zoals begrafenis, herdenken van een overledene en doop, onder bepaalde voorwaarden wel een deel van de familie aanwezig mag zijn.

We houden hierbij als leidraad de aanbevelingen van de landelijke PKN aan.

~ houd moed, heb lief! ~

Categorieën: Kerkenraad