Zoals al eerder gecommuniceerd, willen we vanaf 6 juni weer gemeenteleden toelaten bij de kerkdiensten. We hebben hierover in de kerkenraad het volgende afgesproken:

  • Vanaf 6 juni zijn de kerkdiensten door maximaal 30 mensen te bezoeken. Op het moment dat de landelijke PKN dit aantal aanpast, doen wij dit ook. Ingang is de grote deur aan de Broekdijk-kant. Daarnaast gaan ook de onlinediensten door.
  • Mensen die de dienst willen bezoeken, moeten zich aanmelden. Dat kan door te bellen naar koster Johanna Ribberink, bij voorkeur op het vaste nummer 0523-231731 (bij niet bereikbaar mobiel: 0629014185). Bellen kan tot 18:00 uur op de zaterdagavond voorafgaand aan de dienst. Er kan alleen aangemeld worden voor de dienst van de komende zondag (dus niet voor 4x achter elkaar). Mochten het maximaal aantal personen zich hebben aangemeld (kinderen t/m 12 jaar tellen hierbij niet mee) en er meldt zich een volgende persoon, dan zal Johanna aangeven dat het maximaal aantal personen voor de dienst bereikt is en deze persoon een plek aanbieden in de dienst op de zondag erna.
  • Gemeentezang is NIET toegestaan. Er mogen wel een aantal voorzangers zingen (op dit moment maximaal 4).
  • Kinderen die meekomen naar de kerk, blijven de hele dienst op hun plek in de kerkzaal. Er staat een bak met materiaal in de hal bij de ingang, waar ze eventueel iets uit kunnen pakken om tijdens de dienst (op hun eigen plek) mee bezig te zijn.
  • Voor de kinderen van 1 t/m 6 jaar is kinderoppas op aanvraag mogelijk. Let op: deze kinderen moeten uiterlijk voor 19:00 uur op de vrijdagavond vóór de betreffende zondag worden aangemeld bij jeugdouderling Henriëtte Veltink via whatsapp, 0619673983.
    In de maanden juli en augustus (vakantieperiode) is er geen oppas / kindernevendienst.
  • Zolang collecteren in de kerkzaal nog niet kan, staan er t.b.v. de collecte drie mandjes bij de uitgang waar u uw bijdrage in kunt doen na afloop van de dienst. 
  • Op 26 juni is er afscheid van de kindernevendienst. Uiteraard krijgen de gezinnen rond deze kinderen bij deze dienst voorrang.
  • De basisregels blijven van kracht: draag een mondkapje bij binnenkomst en verlaten van de kerk, houdt 1,5 meter afstand, ontsmet uw handen bij binnenkomst en hebt u klachten: blijf dan thuis.

We hopen dat dit het begin is van de weg terug naar ‘normaal’. Afhankelijk van de landelijke maatregelen, gaan wij ook de maatregelen voor onze gemeente steeds aanpassen (versoepelen). Houdt hiervoor de website en de LeefMee in de gaten. We hopen elkaar snel weer in de kerk te kunnen ontmoeten!

Namens de kerkenraad,
Tineke Schepers (scriba)