Aan de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Bruchterveld,

Via deze brief willen we u informeren over de Kerkdiensten in de komende periode.

Als kerkenraad hebben we bij de diensten die buiten konden worden gehouden, gemerkt dat het elkaar ontmoeten en het samen beleven een grote meerwaarde is voor veel gemeenteleden. We willen daarom vanaf september, als het te koud / wisselvallig is om de diensten buiten te houden, de kerkdiensten weer in de Ark laten plaatsvinden. Dit kan en mag ook, maar wel op aangepaste wijze. Er kunnen per dienst ongeveer 50 gemeenteleden aanwezig zijn.

We hebben gekeken naar verschillende manieren om dit te laten plaatsvinden. Uiteindelijk zijn we gekomen tot het volgende:

Diensten september:

  • 6 september: doopzondag. De dienst wordt opgenomen en is digitaal beschikbaar op zondagochtend.  
  • 13 september: mensen uit wijk 1 en 2 zijn welkom in de kerk, zondagochtend 10 uur.
  • 20 september: bevestiging en afscheid ambtsdragers en startzondag. De dienst wordt opgenomen en is digitaal beschikbaar op zondagochtend. De startdienstactiviteit zal bij droog weer alsnog plaatsvinden op zondagochtend.
  • 27 september: wijk 3 en 4 zijn welkom in de kerk, zondagochtend 10:00 uur. 

Diensten oktober om de week 2 wijken in de kerk om 10:00 uur.

  • 4 oktober: wijk 1 en 2
  • 11 oktober: wijk 3 en 4
  • 18 oktober: wijk 1 en 2
  • 25 oktober: wijk 3 en 4

We zijn uitgegaan van het aantal mensen dat per wijk normaal gesproken de diensten regelmatig bezoekt. Het perfecte systeem bestaat helaas niet, van iedereen wordt wat aanpassingsvermogen gevraagd. Uiteraard geldt dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden.

Ook moeten de handen bij binnenkomst worden ontsmet en vindt er een triage (vragen naar welbevinden) en registratie plaats. Een aanwezige coördinator zal u daarna een zitplek aanwijzen.

Er mag worden gezongen in de kerk maar het aantal te zingen coupletten/liederen zal niet groot zijn en we vragen u om INGETOGEN (= zacht, ingehouden) TE ZINGEN.

De diensten worden op de zondagochtend opgenomen en komen in de week erna digitaal beschikbaar voor wie de dienst niet heeft kunnen bijwonen.

We gebruiken de maanden september en oktober om het bezoeken van de diensten per 2 wijken uit te proberen. Het zou dus kunnen zijn, afhankelijk van hoe het gaat en van de (landelijke) ontwikkelingen, dat dit systeem wordt aangepast.  

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de kerkenraad, Ria Meinen mailadres: voorzitter@pgbruchterveld.nl


Namens de kerkenraad,
Tineke Schepers, scriba