In de afgelopen week heeft de kerkenraad besloten dat de kerkdiensten op en rondom Pasen, digitaal gehouden gaan worden. Dat betekent dat we nog niet als gemeente kunnen samenkomen in de kerk, hoe graag we dat ook hadden gewild.

De kerkenraad volgt de ontwikkelingen op de voet en overlegt regelmatig over dit onderwerp. Zo gauw we weer kunnen samenkomen, gaan we dat ook mogelijk maken.

Tot die tijd moeten we ons geduld bewaren, wetende dat we vooral ook in de week die voor ons ligt, verbonden blijven in ons geloof.

De kerkenraad wenst u allen een goede ‘stille week’ toe!