Landelijk is er sprake van versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus en ook in de kerk kan er weer wat meer.  

In de kerkdiensten vanaf zondag 6 juni 2021 zijn, met de basisregels maximaal 50 mensen, inclusief kinderen en exclusief medewerkers, welkom in de erediensten. Ook mogen er weer enkele liederen gezongen worden.

De collectes mogen nog niet gehouden worden met gebruik van de doorgeefzakken. Bij de in- uitgangen staan collectebakjes voor het inzamelen van de gaven.

Als u aanwezig wilt zijn bij de eredienst, kunt u en kun jij je aanmelden bij koster Johanna Ribberink,
telefoonnummer (0523) 231731.

Koffie of thee drinken.
Na de dienst is er voor iedereen de gelegenheid om samen een kopje koffie of kopje thee te drinken.