Alle kinderen zijn welkom in de kerk.

Natuurlijk is er in onze kerk ook aandacht voor de allerkleinsten onder ons. Ongeveer een kwartier voor de dienst kunt u uw kinderen daar brengen.

Na de dienst kunnen ze weer worden opgehaald. In de kerkklank of in Leef Mee worden ook elke maand de namen en tijden vermeld. Houd deze in de gaten. Eventuele wijzigingen worden hierin vermeld.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met: zie ledenportaal.

Bericht van de oppasdienst:

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van de oppasdienst.

Vanaf heden is het mogelijk om uw kind(eren) tijdens de collecte van de dienst weer op te halen om samen de kerkdienst af te sluiten. Op deze wijze worden de kinderen (meer) bij de dienst betrokken en ontvangen ze samen met u de zegen aan het einde van de dienst. U als ouders/verzorgers hebt de vrijheid om hier al dan niet gebruik van te maken.