De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat voor het ambt van kerkenraadsvoorzitter Ria Meinen-Drenthen, zich beschikbaar stelt voor de volledige ambtstermijn van vier jaar.

Tijdens de kerkrenraadsvergadering van 27 mei 2019 heeft de kerkenraad hier unaniem mee ingestemd. De kerkenraad is blij dat er weer een voorzitter is en wenst Ria een plezierige termijn toe.

Categorieën: Kerkenraad