Ja u leest het goed !

Zoals het er nu uitziet gaan we een Kerstmiddag voorbereiden. Maar dan op een andere manier, namelijk via de Kerkomroep.

Om jullie toch een Kerstgevoel te geven zal er een liturgie zijn en u kunt het volgen via de Kerkomroep. Net zoals u zondags de kerkdienst volgt.

Er zal ook een kerstverhaal zijn, die weer verzorgd wordt door ds. Rineke.
De liturgie wordt bezorgt aan huis.

Deze middag zal uitgezonden worden donderdagmiddag 14:00 uur op
17 december 2020.


Wij wensen u veel kijk en luister plezier.

Kerst is: Beloften.
Kerst is: Uitzien naar.
Kerst is: Verwachting.
Kerst is: Geboorte.
Kerst is: Nieuw leven.
Kerst is: Jezus.
Kerst is: Gods Zoon.
Kerst is: Liefde.
Kerst is: Alles.
Kerst is: Genade.

Zo gaan we ook dit jaar 2020 de overstap maken naar 2021.

Wat zal dit jaar ons brengen vragen zich velen af. Wordt het een gezond jaar? Het zal nog vast niet zijn- bij elkaar komen en het nieuwe jaar vieren.

Maar Geloof en Liefde is ons Motto. Daarom is de wens van ons ook in het nieuwe jaar: Ga met God en Hij zal met je zijn.

Reis door het jaar
De deur naar ’t nieuwe jaar gaat voor ons open
Daarachter wacht een steile trap omhoog.
Niet elke trap is makkelijk te lopen,
Niet elke tree is zichtbaar voor het oog.
Driehonderd vijfenzestig treden wachten ons
en dringen ons, de trap omhoog te gaan.
’t Zij traag of moeizaam, soms verlangend, jachtend,
Naar ’t eindpunt boven aan.
Met velen zullen wij de trap bestijgen.
Dus reikt elkander maar de helpershand.
Daar waar verdriet is, of gevaren dreigen –
Maar deel ook blijdschap uit, zo en passant !
Zo om ons heen ziend naar de mede-klimmers.
Wordt elke trede een belevenis.
Wie open hart en oren heeft, ziet immers,
Dat elke nieuwe tree gegeven is.

Wie open hart en oren heeft, weet immers,
’dat elke stap met God verweven is.

Een hartelijke groet namens
Harmke,
Klazien,
Dinie,
Narda en
Diny